SUROGAT MAJKE, GEJ BRAKOVI I EUTANAZIJA Građanski zakonik donosi mnogo TEKTONSKIH PROMENA, da li su Srbi spremni da ih prihvate?

pixabay.com

Lifestyle

SUROGAT MAJKE, GEJ BRAKOVI I EUTANAZIJA Građanski zakonik donosi mnogo TEKTONSKIH PROMENA, da li su Srbi spremni da ih prihvate?

Fizičko kažnjavanje dece, surogat majčinstvo, eutanazija, kao i istopolne zajednice – to su neke od oblasti koje će u našoj zemlji prvi put biti uređene usvajanjem Građanskog zakonika.

Od mnoštva novina koje novi Građanski zakonik sa sobom nosi, u narodu su najviše odjeka naišle one najškakljivije. Pitali smo stručnjake – da li je Srbija spremna na ove promene.

Surogat

Za razliku od zemalja gde je dozvoljeno, surogat materinstvo odvajkada bila je tabu tema u našem društvu. Ipak, kada bude usvojen, budući Građanski zakonik dozvoliće surogat i u Srbiji. Predviđena je umerena nagrada – od 8.000 do 15.000 evra, a žena koja će roditi dete za nekog drugog će se zvati rodilja, koja najčešće neće biti genetska majka deteta. Od polnih ćelija budućeg oca i buduće majke dete bi nastajalo u epruveti, a onda bi se embrion polagao u matericu žene koja će sa budućim roditeljima sklopiti ugovor o rađanju za drugoga. Budući roditelji će izdržavati rodilju za vreme trudnoće – brinuće o njenoj kvalitetnoj ishrani, medicinskog nezi i dobrim uslovima života.

Kao i za mnoštvo drugih novina, u narodu se na pomen surogat materinstva odmah javila misao o zloupotrebi.

– Smatram da zakonski dobro regulisano surogat materinstvo predstavlja dragocenu pomoć onima koji iz medicinskih razloga ne mogu da dobiju potomstvo, to vodi do stvaranja novog života i treba da bude podržano. Zakonski regulisano surogatstvo omogućava normalan odnos sa svesnom odraslom osobom uz nadoknadu realnih troškova, znanje i punu svest o tome šta se desilo. Onima koji stavljaju primedbe da će legalizovano surogat materinstvo dovesti do zloupotreba, odgovaram da je vrlo dobro poznato na sijaset svetskih primera, da su najveće zloupotrebe moguće baš tamo gde zakona nema, a ne gde ga ima. Tamo gde postoji zakonska regulativa, moguće je odredbe zakona menjati i prilagođavati konkretnim prilikama, usavršavati i doslednom primenom onemogućiti, sankcionisati i obeshrabriti pokušaje zloupotreba – kaže prof. dr Zorica Mršević sa Instituta društvenih nauka.

Fizičko kažnjavanje

Nacrtom Građanskog zakonika predložena je i zabrana fizičkog kažnjavanja i zanemarivanja dece, ali se ne isključuje mogućnost da dete u određenim situacijama može da dobije roditeljsku ćušku.

– Ovo je važno zbog toga što, ako u bilo kom trenutku udarimo dete, šaljemo poruku da je nasilje i dozvoljeno, ali i da se isplati. Onaj ko je jači, ima prava da tuče drugog (dete) i da tako dobije ono što želi. Na primer, dete neće da posluša, roditelj insistira, dete dobije batine i to je to… Deca uče po modelu, na osnovu našeg ponašanja. Ne možemo učiti decu da nasilje nije rešenje, a mi se ponašamo drugačije – kaže školski psiholog Marina Nadejin Simić.

Ova zabrana je značajna i sa aspekta povećanog broja slučajeva vršnjačkog nasilja, jer su ovim predlogom pisci zakonika želeli da uvedu nove standarde ponašanja u porodici.

Istopolne zajednice

Ova oblast po aktuelnim srpskim zakonima nije regulisana. U Nacrtu građanskog zakonika nigde eksplicitno se ne pominju gej brakovi, ali se pominje uzimanje u obzir istopolnih zajednica.

Tako, između ostalog, piše: „U javnoj raspravi neophodno je da se svestrano sagleda mogućnost zakonskog regulisanja istopolnih zajednica, posebno uvažavajući različita mišljenja, stavove i argumente koji bi bili pravno relevantni u eventualnoj pripremi posebnog zakona“. Istopolne zajednice se pominju i u delu koji se odnosi na pravo stanovanja, gde se navodi da se potrebe imaoca prava stanovanja prosuđuju prema trenutku nastanka prava, ali se uzimaju u obzir i nove potrebe koje su se u vreme nastanka prava mogle osnovano očekivati (zaključenje braka, zasnivanje zajednice, rađanje ili usvajanje dece, nastajanje zakonske obaveze u korist ili na teret imaoca prava stanovanja). U zakoniku stajaće i da registracija partnerstva istopolnih osoba treba da bude rešena specijalnim zakonom ili izmenom porodičnog zakona.

– Društvo, odnosno naša zajednica nije spremna na ovaj korak i to može da napravi gomilu problema u implementaciji kada se taj zakon donese i počne da važi. Takav problem je bio i sa inkluzijom, koju su uveli u potpuno nepripremljenu sredinu što se tiče struke. Plašim se će gomila problema isplivati na površinu – objasnila je socijalni psiholog Vesna Tomić.

Zakon će teško zaživeti kod nas

– Mi smo kao nacija temperamentni, naš mentalitet nije takav da pokušavamo mirno, tiho i polako da rešavamo probleme, već nekada vrlo brzo to radimo, pa i na taj način što ćemo udariti dete.

Iako mislim da je ovaj zakon jako koristan dugoročno, lično sam prilično skeptična da će to uskoro zaživeti kod nas – objasnila je psiholog Marina Nadejin Simić.

Izvor: Blic

Nastavi čitanje
Pročitajte i...
Kliknite da komentarišete

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ostalo u Lifestyle

To Top